Hakkımızda

Hakkımızda

 

İktisat Bölümünün lisans programında öğrencilere sınırlı kaynakların insan ihtiyaçlarını karşılamak için etkin şekilde kullanılması, üretim ve bölüşüm ile ilgili konularda uygulamada ortaya çıkacak sorunları anlama ve analiz yeteneği kazandıracak teorik ve analitik bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır. Lisans düzeyinde verilen eğitim akademik kariyer için bir temel oluşturma yanında kamu ve özel sektörde uzman araştırmacı ve yönetici düzeyinde görev alabilecek elemanlar yetiştirmeye yöneliktir.

İktisat Bölümü tükenebilir kaynakların insanların ihtiyaçlarını karşılamak için en etkin şekilde kullanılması, bu kaynakların artırılması ve üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapar. Bu alanda öğrenim yapmak isteyenlerin akademik yetenek ve sayısal düşünme yeteneğine sahip olmaları beklenir. Başarılı olabilmek için her şeyden önce araştırma, inceleme yapmak, yönetim ve idari alanlarda çalışmayı sevmek önemlidir. Bu yaratıcılığı artıracak ilk şarttır.

İktisat Bölümünün ders programı, uzun süren toplantılar sonucunda düzenlenmekte olup, yeni bir asra girerken bu bölümün ülke sathındaki tüm iktisadi kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebilme imkanına sahip, gerekli bilgi donanımına ulaşmış, uluslararası ve ulusal anlamda iktisadi problemleri ve çözüm yollarını bilen, ithalat ve ihracatın geliştirilmesi,işletmelerin iktisadi problemlerini çözebilme yeteneğine sahip, mezunları ülke sanayiine ve kamu sektörüne kazandırmak gayesine yönelik olarak tasarlanmış ders programı düşünülmüştür.

Öğrencilerimize, ülkemizi yeni bir asırda layık olduğu yere taşıyacak, bilinçli, dürüst, ilkeli, ülke menfaatlerini düşünen, saygın bir kimliğe sahip, ulusal ve uluslararası işletmeleri yönetebilecek, bir iktisatçı olmaları yolunda bir birey yetiştirme gayesi ile hizmet vermektedir.

İktisat bölümünde eğitim süresi dört yıldır. Bu bölümde temel ekonomi derslerinin yanı sıra yönetim, hukuk, işletmecilik, istatistik, uluslararası ilişkiler alanlarına ilişkin dersler de verilir. Okutulan derslerin gayesi öğrencilere genel bir bilgi kazandırmanın çözümleme ve tenkit gücünü geliştirmektir. Bölüm, lisans öğretimi yanında, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora öğretimi de yapmaktadır.

Üniversitelerin iktisat bölümlerinden mezun olanlara lisans diploması verilir. Bölüm mezunları işgücü piyasasında İktisatçı olarak aranırlar. Çalıştıkları kurumda hammadde ve insan gücü kaynaklarının en karlı biçimde kullanılmasına ve üretilen malların pazarlamasında en uygun yöntemlerin bulunmasına çalışırlar. Bölümün mezunları, Devlet Planlama Teşkilatı ve Devlet İstatistik Enstitüsü'nde iktisat uzmanlıklarının yanında, çeşitli kamu kuruluşlarında ve bankalarda müfettiş ve araştırıcı olarak çalışabilmektedir. Ayrıca mezunların "Serbest Muhasebeci" ve "Mali Müşavir" olarak çalışma imkanları mevcuttur.

Son Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2015, Perşembe