Hakkımızda

İktisat Bölümünün lisans programında öğrencilere sınırlı kaynakların insan ihtiyaçlarını karşılamak için etkin şekilde kullanılması, üretim ve bölüşüm ile ilgili konularda uygulamada ortaya çıkacak sorunları anlama ve analiz yeteneği kazandıracak teorik ve analitik bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır. Lisans düzeyinde verilen eğitim, akademik kariyer için bir temel oluşturma yanında kamu ve özel sektörde uzman araştırmacı ve yönetici düzeyinde görev alabilecek elemanlar yetiştirmeye yöneliktir.

İktisat Bölümü, tükenebilir kaynakların insanların ihtiyaçlarını karşılamak için en etkin şekilde kullanılması, bu kaynakların artırılması ve üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapar. Bu alanda öğrenim yapmak isteyenlerin akademik yetenek ve sayısal düşünme yeteneğine sahip olmaları beklenir. Başarılı olabilmek için her şeyden önce araştırma, inceleme yapmak, yönetim ve idari alanlarda çalışmayı sevmek önemlidir. Bu, yaratıcılığı artıracak ilk şarttır.

İktisat Bölümünün ders programı, detaylı incelemeler sonucunda düzenlenmekte olup, bu bölümün mezunlarının ülke sathındaki tüm iktisadi kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebilme imkanına sahip olmalarına yarayacak şekilde düzenlenmiştir.

Öğrencilerimize, bilinçli, dürüst, ilkeli, ülke menfaatlerini düşünen, ulusal ve uluslararası işletmeleri yönetebilecek ve ülkemizi, yeni bir asırda layık olduğu yere taşıyacak, bir iktisatçı olarak yetişmeleri gayesi ile hizmet verilmektedir.

İktisat bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Bu bölümde temel ekonomi derslerinin yanı sıra yönetim, hukuk, işletmecilik, istatistik, uluslararası ilişkiler alanlarına ilişkin dersler de verilir. Okutulan derslerin gayesi öğrencilere genel bir bilgi kazandırmanın yanında çözümleme ve tenkit gücünü geliştirmektir. Bölüm Lisans öğretimi yanında, Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora öğretimi de yapmaktadır.

Üniversitelerin iktisat bölümlerinden mezun olanlara Lisans Diploması verilir. Bölüm mezunları işgücü piyasasında İktisatçı olarak aranırlar. Çalıştıkları kurumda hammadde ve insan gücü kaynaklarının en karlı biçimde kullanılmasına ve üretilen malların pazarlamasında en uygun yöntemlerin bulunmasına çalışırlar. Bölümün mezunları, Devlet Planlama Teşkilatı ve Türkiye İstatistik Kurumu’nda İktisat uzmanlıklarının yanında, çeşitli kamu kuruluşlarında ve bankalarda müfettiş ve araştırıcı olarak çalışabilmektedir. Ayrıca "Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir" olarak çalışma imkânları mevcuttur.

Son Güncelleme Tarihi: